Englush Česky

Svaz výrobců suchých omítkových
a maltových směsí České republiky, z.s.
K Cementárně 1261/25
153 00 Praha 5 - Radotín
e-mail: svsoms@svsoms.cz
www.svsoms.cz

Otázky

Co jsou suché omítkové a maltové směsi?

Jedná se o maltové směsi, které jsou vyráběny za přísně kontrolované kvality, tak aby byl zajištěn správný poměr materiálových složek. Rozeznáváme dva typy:

Průmyslově vyráběné maltové směsi
Tyto jsou vyrobeny v továrně a dodány na stavbu ve stavu připraveném k okamžitému použití.
Směsi dělíme do dvou druhů:

  • Směsi v "mokrém stavu" nevyžadují žádné další míchání a jsou dodávány na stavbu v tubách.
  • Suché směsi, které jsou dodávány balené nebo volně ložené v mobilních zásobnících a na staveništích jsou před použitím smíchány s předepsaným množstvím vody.

Vápenná malta:
Toto jsou předdávkované materiály dodávané na stavbu, u nichž je nutné před použitím přidat cement a vodu. Veškeré výrobní metody průmyslově vyráběných maltových směsí mohou nabídnout jak barvené tak přírodní odstíny.

 

Jaké jsou výhody jejich použití?

  • Přesné množství cementu
  • Menší náklady na míchání a rovněž náklady na lidskou práci
  • Záruka standardizovaných vlastností výrobků
  • Méně odpadu
  • Barevnou stálost
  • Shodu s údaji o materiálu uvedenými na obalu
  • Na požádání poskytnutá technická pomoc či dostupná data o testech výrobků

 

Jak se liší kvalita průmyslově vyráběných směsí od ruční výroby na stavbě?

Lze předpokládat, že výrobky se vyrábějí za přísně kontrolovaných podmínek za účelem dosažení například nejvyšší kvality.

Všechny materiály jsou váhově dávkovány a připravovány na kalibrovaných zařízeních tak aby se zabezpečilo požadované složení. Všechny používané složky odpovídají českým a evropským standardům a jsou předmětem důkladného testování, tak aby byla zabezpečena odpovídající kontrola kvality.

Na staveništi připravované maltové směsi jsou obecně "vyráběny na stavbě" smísením pytlovaného cementu a volně loženého písku v menších míchacích jednotkách. Voda a změkčovadlo jsou následně přidávány ručně. Další přidávané suroviny mohou být bez jakékoliv autorizace přidávány do směsi.

Na stavbě připravované maltové směsi tak nemohou dosáhnout vysokého stupně kvality a standardizovaných vlastností, jak je tomu u továrně vyráběných maltových směsí.

 

 

Pokud máte další otázky, kontaktujte nás na
svsoms@svsoms.cz