Englush Česky

Svaz výrobců suchých omítkových
a maltových směsí České republiky, z.s.
K Cementárně 1261/25
153 00 Praha 5 - Radotín
e-mail: svsoms@svsoms.cz
www.svsoms.cz

Svaz výrobců suchých omítkových a maltových směsí České republiky, z.s.

IČO:    70965960
Právní forma:    Spolek
Shromáždění ředitelů Svazu výrobců suchých omítkových a maltových směsí České republiky přijalo na svém zasedání dne 10.11.2016 rozhodnutí o změně právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek. Rozhodným dnem změny právní formy byl určen 31.12.2016. Účinnost změny právní formy nastává ke dni zápisu změny právní formy do spolkového rejstříku.
Datum vzniku:    duben 2002

Organizační struktura svazu

Předsednictvo svazu

Ing. Jiří Benáček  -  předseda předsednictva
Ing. Robert Kazda  -  místopředseda předsednictva
Ing. Pavel Med  -  místopředseda předsednictva

Členství svazu v zahraničních organizacích:

EMOEMO - The European Mortar Industry Organization
www.euromortar.com


Partneři svazu:

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
www.vumo.cz