Englush Česky

Svaz výrobců suchých omítkových
a maltových směsí České republiky, z.s.
K Cementárně 1261/25
153 00 Praha 5 - Radotín
e-mail: svsoms@svsoms.cz
www.svsoms.cz

Základní informace

Účel svazu

Sdružování právnických osob aktivně činných ve výrobě v oboru suchých omítkových a maltových směsí či obdobných materiálů a surovin pro jejich výrobu na území ČR za účelem spojení hlavních činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů Svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci při podnikatelské činnosti jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Účelem Svazu je dále prosazování a hájení společných a individuálních zájmů členů Svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů vůči státním orgánům a třetím osobám.

Hlavními činnostmi jsou:

  • ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, výrobní, ekologické a organizační; - řešení společných technických, technologických, dopravních a sociálních problémů;
  • koordinované řešení problematiky životního prostředí;
  • podpora vědy a techniky vč. vzájemné spolupráce při aplikaci výzkumu a vývoje a při technické normalizaci;
  • zabezpečování odborných posudků a poradenství v oboru;
  • pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi;
  • příprava a zpracování souhrnných informací vč. ekologických;
  • sledování a prosazování společných zájmů v oblasti zahraničních kontaktů;
  • vytváření podmínek pro zlepšování služeb pro stavebnictví;
  • zajišťování činnosti tajemníka a předsednictva Svazu.