Englush Česky

Svaz výrobců suchých omítkových
a maltových směsí ČR
K Cementárně 1261
153 00 Praha 5 - Radotín
e-mail: svsoms@svsoms.cz
www.svsoms.cz

Základní informace

Účel svazu

 • Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě suchých omítkových a maltových směsí na území ČR.
 • Svaz je právnickou osobou s právy, povinnostmi a působností, jak jsou pro svaz, jeho orgány a členy v souladu s právními předpisy vymezeny příslušnou smlouvou a stanovami.
 • Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.
 • Účelem sdružení je dále prosazování společných a individuálních zájmů členů svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů.

Předmět činnosti svazu

 • Ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, ekologické a organizační.
 • Řešení společných technických, technologických a sociálních problémů.
 • Řešení problematiky životního prostředí.
 • Podpora vědy a techniky, včetně aplikace výzkumu a vývoje a při technické normalizaci.
 • Zabezpečení odborných posudků a poradenství v oboru.
 • Pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi.
 • Příprava a zpracování souhrnných informací včetně ekologických.
 • Sledování a prosazování společných zájmů v oblasti zahraničních kontaktů.
 • Vytváření podmínek pro zlepšování služeb pro stavebnictví, průmysl i zemědělství.